Ellander

33 teksty – auto­rem jest El­lander.

Miłość (do) Gór

Gdzieś pośród chmur, za Mu­rowa­nym schronem
mok­ry jak mgła w po­ran­nej trawie
wdra­pując się wzwyż mro­ziłem swe dłonie
w śniegu co la­tem ob­le­pił mnie nag­le.

Gdzieś pośród chmur, gdzie wi­dok się roztacza
i w Kościel­nym cieniu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2016, 03:33

Ucieczka

Tak trud­no jest ser­ce swo­je rozwalić,
podzielić między blis­kich Ci ludzi.
Ich smut­ki w ra­dość przeobrazić,
kiedy Twój umysł jest sza­ry i pus­ty.

Tak trud­no pochwy­cić jest czas co przeminął,
choć mówią, że czas goi rany. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2016, 02:10

Skrzydła niosą da­le­ko i nie zaw­sze tam gdzie chce­my. Mieć skrzydła to być tam gdzie są potrzebne. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 maja 2014, 08:36

Trud jest tą wa­lutą, którą stać na kup­no sa­tys­fak­cji.

~ de­dyko­wane bys­tre­mu oku M. 

aforyzm dnia z 9 września 2014 roku
zebrał 17 fiszek • 26 maja 2014, 12:25

Nieruchome szczęście

Jest ta­kie miej­sce, które nie wy­maga słów,
cisza jest tam więcej niż śpiewem.
Choć wszys­tko sta­tyczne to pa­nuje ruch
a ra­dość niesie się cichym echem.

Jest ta­kie miej­sce gdzie często Cię zapraszam,
choć nie wy­maga to ode [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 października 2013, 22:05

Podróż w po­jedynkę jest szyb­ka, ale we dwo­je można zajść znacznie dalej. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2012, 19:01

Cza­sami prawdę mówioną pros­to w twarz po­win­no się ubierać w in­ne słowa. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 kwietnia 2012, 21:21

Mil­cze­nie jest złotem, a mo­wa kilofem. 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 29 marca 2012, 23:58

Póki masz od­wagę zacząć wszys­tko od no­wa nic nie jest stra­cone na zawsze. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 marca 2012, 00:40

Zapomnienie

Które­goś dnia uścisk mój na­bie­rze znaczeń,
i dłonie okażą się Ci całkiem obcymi.
Wzrok wy­powie więcej od ust,
a słowa okażą wes­tchnieniem chwili.

Które­goś dnia porzucę wiarę,
za­sady ob­ra­ne w młodości przez los.
Tyl­ko dla­tego, że słuchać przestanę
myśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 grudnia 2011, 16:39
Ellander

Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ellander

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2016, 16:07krysta sko­men­to­wał tek­st Ucieczka

6 kwietnia 2015, 22:09Ellander sko­men­to­wał tek­st podanie o miłość

6 kwietnia 2015, 21:21Ellander sko­men­to­wał tek­st Ktoś kiedyś po­wie­dział, że [...]

6 kwietnia 2015, 20:36Ellander sko­men­to­wał tek­st przesilenie

31 stycznia 2015, 06:36Ellander sko­men­to­wał tek­st W sa­mot­ności nie zos­tało [...]

9 września 2014, 00:14.Rodia sko­men­to­wał tek­st Trud jest tą wa­lutą, [...]